برگزاري مراسم روز جهاني زمين پاك در شهر لوجليروز جهاني زمين پاك امسال در شهر لوجلي حال و هوايي ديگر داشت مسئولين ادارات بخش سرحد به همراه اهالي و دانش آموزان اين شهر روز زمين پاك را گرامي داشتند .در اين مراسم شهردار شهر لوجلي بر لزوم حفظ و حراست از منابع خدادادي از جمله زمين تاكيد كرد و گفت ما بايد زمين را همچون گوهري گرانبها قدر بدانيم .

مهندس مويدي گفت:زمين متعلق به همه نسلهاي بشر است و ما بايد اين امانت را براي آيندگان و نسلهاي بعدي حفظ كنيم و آن را به بهترين شكل به آيندگان بسپاريم.

در اين روز پارك ورودي شهر لوجلي با حضور مسئولين ،اهالي و دانش آموزان پاك سازي شد.


پاسخی بنویسید: