رزومه شهردار


 

نام ونام خانوادگي :قربان محمد مؤيدي

متولد ۱۳۵۱ در شهرستان راز و جرگلان روستاي فرحدين

مدارك  تحصیلی :

۱-كارشناسي در رشته مهندسي تكنولوژي معماري

۲-كارشناسي در رشته امور تربيتي

۳-كارشناس ارشد در رشته جغرافيا و برنامه ريزي

سوابق:  

۱ -آموزگار دوره ابتدايي

۲-مربي پرورشي مدارس راهنمايي و ابتدايي

۳-مدير مدارس راهنمايي

۴-معاونت دبيرستان در بجنورد

۵-موسس كانون فرهنگي و تربيتي شهيد رجائي راز و جرگلان ۶-فرمانده پايگاههاي بسيج

۷-فرمانده گروهان در گردان ۱۱۱ عاشورا

۸-پنج ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

۹-بسيجي نمونه سال ۸۰ شهرستان بجنورد

۱۰-نايب  رئيس شوراي اسلامي شهر راز در دوره دوم

۱۱-رئيس شوراي اسلامي شهر راز در دوره دوم

۱۲-منتخب اول شوراي اسلامي شهر راز در دوره سوم

۱۳-مدير عامل تعاوني مسكن فرهنگيان انديشه

۱۴-رئيس هيئت فوتبال شهرستان راز و جرگلان

۱۵-عضو شوراي مركزي نماز جمعه شهرستان راز و جرگلان

۱۶-مشاور امام جمعه شهرستان راز و جرگلان

۱۷-كانديداي هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي

۱۸- كانديداي ثبت نام شده دوره نهم رياست جمهوري

۱۹-عضو هيئت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان راز و جرگلان

۲۰-عضو هيئت موسس دانشگاه پيام نور راز و جرگلان

۲۱-شهردار شهر راز از تاريخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۴ لغايت ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ (چهار سال و پنج ماه)

۲۲- شهردار شهر لوجلی از تاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۲

۲۳-شهردار و مدیر نمونه شهرستان شیروان در سال ۱۳۹۵

۲۴-شهردار برتر استان در سال ۱۳۹۵