قدرداني از جانبازان شهر لوجليشهردار شهر لوجلي به همراه شوراي اسلامي شهر و كاركنان شهرداري از جانبازان شهر لوجلي عيادت و تجليل نمودند .شهردار شهر لوجلي در حضور جانبازان اين شهر از خدمات آنان در طول هشت سال دفاع مقدس قدرداني نمود و گفت :شما جانبازان سند افتخار اين نظام و كشوريد و ما به شما افتخار مي كنيم .

مهندس مويدي ضمن دعا براي شفاي همه جانبازان عزيز انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي گفت ما همه مديون رشادتها و از خودگذشتگي هاي شما جانبازان و افتخار آفرينان هستيم و امنيت و آرامش امروز را مديون زحمات شما مي دانيم .


پاسخی بنویسید: